HOME  |  SYNSEC  |  DIENSTEN  |  ECABO LEERBEDRIJF  |  SOLLICITATIE  |  VACATURES  |  CONTACT  |  DISCLAIMER  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
     
  Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Synsec Security & Services (hierna te noemen Synsec)
en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de
volgende voorwaarden:

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen
zonder nadere aankondiging wijzigen. Synsec heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Synsec staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Synsec aanvaardt geen
verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Synsec wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Synsec garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Synsec, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Synsec internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Synsec internetsite. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Synsec, de inhoud van de Synsec internetsite over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de Synsec internetsite en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Synsec. Security & Services © 2012
Afbeeldingen & fotografie BG Webdesign © 2012
 
     
       


 
OBJECTBEVEILIGING - HOTELS SCHOLEN - BIOSCOPEN
HAVENBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
RECEPTIEDIENSTEN - HORECA - NACHTPORTIERS - GARDEROBES WINKELSURVEILLANCE COLLECTIEVE BEVEILIGING VIP BEVEILIGING - GASTHEREN EVENEMENTEN - VERKEERS-REGELAARS - HONDEN BEWAKING
MOBIELE SURVEILLANCE
CHAUFFEURSDIENSTEN


      
   
     
  BG WEBDESIGN 2012 ©